Zajednica otvorene nauke Srbije (eng. Open Science Community Serbia, OSCS) je deo međunarodne Mreže zajednica otvorene nauke (eng. International Network of Open Science and Scholarship Communities, INOSC). Iako se zajednice međusobno razlikuju, sve one dele zajedničke Osnovne principe (eng. Guiding Principles) i Kodeks ponašanja (eng. Code of Conduct). Verzija 1.0 ova dva dokumenta je dostupna na engleskom jeziku DOI 10.17605/OSF.IO/VZ2SY (direktan link do dokumenta je https://osf.io/6gsye/, a link do prevoda na srpski jezik je https://osf.io/aw2fd/?pid=vz2sy).

U nastavku sledi prevod Kodeksa ponašanja i Osnovnih principa na srpski jezik koji su pripremili Nadica Miljković, Milica Ševkušić, Ljiljana B. Lazarević i Obrad Vučkovac.

Osnovni principi

 • Zajednice otvorene nauke (eng. Open Science/Scholarship Communities), u daljem tekstu Zajednice, predstavljaju platforme uređene od nižeg ka višem nivou koje su osnovali istraživači i koje su namenjene istraživačima sa ciljem razmene znanja i iskustva u praksama otvorene nauke.
 • Zajednice su inkluzivne.
  • Ciljna grupa Zajednica su istraživači, a dobrodošli su i studenti, oni koji istraživačima pružaju podršku i pomoć u istraživanju, kao i svi drugi koji su zainteresovani za istraživanje ili sprovođenje istraživanja.
  • Nije potrebno nikakvo predznanje da bi neko postao član Zajednice, niti su članovi na bilo koji način u obavezi da se posvete određenim praksama otvorene nauke.
 • Zajednice organizuju, promovišu i podržavaju realizaciju događaja u vezi sa otvorenom naukom kako bi se (1) usvajala nova znanja i diskutovalo o temama iz oblasti praksi otvorene nauke, (2) delilo znanje iz oblasti otvorene nauke i (3) gradila profesionalna mreža.
  • Događaji su otvoreni za sve, bez obzira na članstvo u Zajednici. Kada god je to moguće, prisustvo događajima je besplatno.
  • Svi polaznici događaja i organizatori događaja pri Zajednicama moraju se pridržavati Kodeksa ponašanja (koji je dat u nastavku).
 • Zajednice promovišu kritičke rasprave o prednostima i nedostacima praksi  otvorene nauke. U Zajednicama se uzdržavamo od normativnog i snishodljivog ponašanja i mi nismo tu da govorimo drugima šta treba da rade. U tom pogledu, poštovanje prema radnim procesima i odlukama drugih je od presudne važnosti.

NAPOMENA: Ako ne postoji lokalna Zajednica kojoj se možete priključiti, preporučujemo Vam da osnujete sopstvenu Zajednicu u skladu sa našim Uputstvima za početnike (eng. Starter Kit).

Kodeks ponašanja

Zajednice otvorene nauke (eng. Open Science/Scholarship Communities), u daljem tekstu Zajednice, organizuju, promovišu i podržavaju realizaciju događaja posvećenih otvorenoj nauci sa ciljem da se obezbedi da svi zainteresovani (bez obzira da li jesu ili nisu članovi Zajednice) mogu da se usavršavaju, da dele znanja i da diskutuju o praksama otvorene nauke. Svrha Kodeksa ponašanja, u daljem tekstu Kodeks, je da se razvije i neguje okruženje u kome različiti pojedinci mogu da sarađuju i komuniciraju uz uzajamno poštovanje. Smatramo da je zajednička odgovornost svih članova na stvaranju i održavanju takvog okruženja za dobrobit svih.

S toga su određena ponašanja izričito zabranjena:

 • Govor ili radnje koje sadrže diskriminatorne i rasističke stavove, zastrašivanje, uznemiravanje, razvratne ili ponižavajuće radnje ili stavove, maltretiranje, uhođenje ili pretnje
 • Svaka stvarna ili podrazumevana pretnja fizičkom povredom
 • Neželjena seksualna pažnja
 • Neželjen fizički kontakt
 • Trajno ometanje događaja ili govornika (verbalno ili fizički)
 • Odmazda protiv pojedinca zbog prijave uznemiravanja ili drugog neprihvatljivog ponašanja
 • Odmazda protiv pojedinca zbog učešća u istrazi prijave uznemiravanja ili drugog neprihvatljivog ponašanja
 • Zagovaranje ili podsticanje bilo kog od prethodno navedenih ponašanja
 • Lažno prijavljivanje uznemiravanja ili drugog neprihvatljivo ponašanja

Kritičko ispitivanje uverenja i gledišta, samo po sebi, ne predstavlja neprijateljsko ponašanje ili uznemiravanje. Takođe, upotreba seksualnih metafora ili jezika u kontekstu profesionalne diskusije ne mora da predstavlja neprijateljsko ponašanje ili uznemiravanje ako čini deo teme razgovora.

Procedura prijave uznemiravanja

Ako se Vi ili neko drugi osećate nesigurno ili nepoželjno od strane drugih osoba, ili ako smatrate da postoji uznemiravanje, molim Vas, prijavite što je pre moguće takvo ponašanje nekom od koordinatora Zajednice otvorene nauke Srbije (eng. Open Science Community Serbia, skraćeno OSCS) koja organizuje događaj na kome smatrate da se uznemiravanje dogodilo na elektronsku poštu Zajednice otvorene nauke Srbije (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) sa mogućnošću da ostanete anonimni. Llično obraćanje koordinatorima je moguće slanjem mejla dr Nadici Miljković, vanrednom profesoru na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu (elektronska pošta:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), Milici Ševkušić, višem diplomiranom bibliotekaru iz Tehničkog instituta SANU (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), dr Ljiljani Lazarević, višem naučnom saradniku na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) ili Obradu Vučkovcu upravniku biblioteke u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.). Ako je osoba kojoj treba da se javite meta žalbe možete kontaktirati organizatore događaja i/ili poverenike njihovih poslodavaca: Poverenik za ravnopravnost na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu Biljana Velkić Rakijaš (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), Sekretaru Instituta tehničkih nauka SANU Aleksandri Stojičić (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), dekanu Univerziteta u Beogradu - Filozofskog fakulteta dr Danijelu Sinaniju, redovnom profesoru (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) i direktoru Instituta za nuklearne nauke “Vinča” prof. dr Snežani Pajović, naučnom savetniku (elektronska pošta: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.). Osoba koja je predmet pritužbe neće biti uključen/a u postupanje ili razrešavanje incidenta. Svaki izveštaj o kršenju Kodeksa ponašanja će biti tretiran sa ozbiljnošću i pažnjom.

Procedura primene odluke povodom kršenja Kodeksa ponašanja

Od učesnika od kojih se traži da zaustave neprihvatljivo ponašanje, očekuje se da će odmah postupiti po odluci. Koordinatori zajednici i organizatori događaja zadržavaju pravo da preduzmu odgovarajuće akcije koje uključuju: (i) posredovanje između podnosioca žalbe i navodnog/ih počinioca radi postizanja sporazumnog rešenja, (ii) izdavanje usmenih upozorenja; (iii) izbacivanje počinioca sa događaja (posebno ako je ugrožena neposredna bezbednost učesnika); i/ili (iv) izbacivanje počinioca iz Zajednice. Koordinatori Zajednice i organizatori događaja će, takođe, razgovarati sa podnosiocem žalbe da li žele da kontaktiraju poverenika na matičnom Univerzitetu. Navodni počinioci biće obavešteni o pritužbi u najkraćem mogućem roku i biće im data mogućnost da odgovore na navode iz pritužbe.

Lokalni dodatak Osnovnim principima i/ili Kodeksu ponašanja

Osnovni principi i Kodeks ponašanja se primenjuju na sve Zajednice koje su deo INOSC-a. Lokalnim Zajednicama koje su deo INOSC-a nije dozvoljeno da menjaju, prilagođavaju ili uklanjaju bilo koji od ovih odeljaka ili informacije koje se odnose na odeljke. Dozvoljeno je da lokalne Zajednice usvoje dodatak Osnovnim principima i/ili Kodeksu ponašanja, sve dok nijedna informacija navedena u dodatku nije u suprotnosti sa Osnovnim principima i/ili Kodeksom ponašanja kako ih je INOSC definisao. Dodatak, ako postoji, treba da bude (1) poslednji odeljak u dokumentu ili stranici na kojoj se nalaze Osnovni principi i Kodeks ponašanja i (2) mora biti jasno naglašeno da se radi o dodatku. Preciznije, dodatak bi trebalo nasloviti kao “Lokalni dodatak Osnovnim principima i/ili Kodeksu ponašanja”.

Lokalni dodatak Osnovnim principima

U Zajednici otvorene nauke Srbije menja se stav 1. principa 3. koji glasi: “Događaji su otvoreni za sve, bez obzira na članstvo u Zajednici. Kada god je to moguće, prisustvo događajima je besplatno.” u “Događaji su otvoreni za sve, bez obzira na članstvo u Zajednici. Prisustvo događajima je uvek i isključivo besplatno.

Literatura

Kodeks ponašanja je nastao korišćenjem sledećih izvora: Kodeks ponašanja Društva za poboljšanje psiholoških nauka (eng. Society for the Improvement of Psychological Science Code of Conduct), Kodeks ponašanja konferencije Viki za štreberke feministkinje (eng. Geek Feminism Wiki), Kodeks ponašanja Američkog udruženja bibliotekara (eng. American Library Association Code of Conduct) i na osnovu Sporazuma Zajednica verzija 1.0 (eng. Community Covenant v1.0).