Radionica: REPOPSI – Otvoreni repozitorijum psiholoških instrumenata

VersionControl changed

Ilustracija: Scriberia za The Turing Way community, CC-BY (modifikovano), https://doi.org/10.5281/zenodo.3695300

U sredu 13. aprila 2022. godine sa početkom u 16.00 održana je besplatna onlajn radionica „REPOPSI – Otvoreni repozitorijum psiholoških instrumenata” preko Zoom platforme.

Radionicu organizuju OSCS i Aleksandra Lazić, istraživačica saradnica i doktorantkinja psihologije (Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Laboratorija za istraživanje individualnih razlika).

 

Agenda radionice

  1. Šta je REPOPSI i kome je namenjen

  2. Kako da pretražujete REPOPSI i nađete instrument koji vam treba – demonstracija

  3. Pod kojim uslovima smete da se koristite instrumente u REPOPSI-ju

  4. Zašto treba da doprinesete REPOPSI-ju i kako da pošaljete svoj instrument ili prevod – demonstracija

  5. Pitanja i odgovori

 

O radionici

REPOPSI je repozitorijum sa otvorenim pristupom u kome se skladište psihološki instrumenti prevedeni na srpski ili adaptirani za srpsku populaciju, kao i psihološki instrumenti koje su razvili naučnici u Srbiji. REPOPSI povećava vidljivost i dostupnost ovih instrumenata i pomaže istraživačima, studentima i praktičarima da brže dođu do potrebnih materijala.

Od marta 2020. godine, REPOPSI je porastao sa 129 na 170 zabeleženih instrumenata, uključujući različite mere, skale i testove iz oblasti psihologije individualnih razlika, socijalne, kliničke i kognitivne psihologije.

Repozitorijumu mogu svi slobodno da pristupe i da ga koriste, bez potrebe da traže dozvolu ili da naprave nalog. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi instrumenti u Repozitorijumu mogu slobodno da se koriste u nekomercijalne kliničke, edukativne i istraživačke svrhe, uz pravilno navođenje autora instrumenta odnosno prevoda.

REPOPSI je osnovala i održava ga Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Podržan je na platformi Open Science Framework (OSF).

 

Materijali sa radionice

Uputstvo za korišćenje REPOPSI-ja na srpskom jeziku.

Članak i snimak predavanja sa konferencije Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera (PSSOH) u oktobru 2020. godine objašnjava način na koji se REPOPSI oslanja na FAIR principe za podatke i TRUST principe za repozitorijume, kao i njegovu primenu u kolaborativnim istraživačkim projektima i nastavi.

Prezentacija sa radionice: Lazić, Aleksandra. (2022, April 14). REPOPSI: Otvoreni repozitorijum psiholoških instrumenata. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6460260