PREDAVANJE: Praktični aspekti otvorene nauke – razmišljanja jednog hemičara

U sredu 8. februara 2023. godine sa početkom u 16.00 dr Matija Zlatar, naučni savetnik sa Univerziteta u Beogradu – Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – (IHTM) održao je onlajn predavanje na srpskom jeziku pod naslovom „Praktični aspekti otvorene nauke – razmišljanja jednog hemičara”.

Najava predavanja

Otvorena nauka je sagledana sa ličnog stanovišta istraživača, administratora institucionalnog repozitorijuma i rukovodioca naučnog projekta. U okviru prezentacije je predstavljen institucionalni repozitorijum IHTM-a (CeR: https://cer.ihtm.bg.ac.rs/). Na primeru TMMagCat projekta (https://www.tmmagcat.rs/)* predstavljeno je kako se repozitorijum može iskoristi za diseminaciju rezultata projekata finansiranih od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

*Autor se zahvaljuje na podršci Fondu za nauku Republike Srbije, #7750288, Tailoring Molecular Magnets and Catalysts Based on Transition Metal Complexes – TMMagCat.

cer

Materijali sa predavanja

Prezentacija i rezime predavanja su dostupni na Zenodo platformi u Zenodo kolekciji Zajednice otvorene nauke Srbije: Zlatar, Matija. (2023, February 8). Praktični aspekti otvorene nauke – razmišljanja jednog hemičara. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7622387, a snimak sa predavanja je dostupan na YouTube-u:

Korisni linkovi koje je dr Matija Zlatar, naučni savetnik spomenuo i/ili prikazao tokom predavanja: