Dostupne su prezentacije i video snimci sa CircleU obuka

austin distel VCFxt2yT1eQ unsplash

Photo by Austin Distel on Unsplash

Osnivački tim Zajednice otvorene nauke Srbije je, u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Beogradu, održao dve radionice (12.04.2023. sa početkom u 11 časova i 27.04.2023. sa početkom u 9 časova) u okviru Circle U. projekta na temu Evropskog oblaka otvorene nauke, upravljanja istraživačkim podacima, kao i na temu licenci za istraživače. Prezentacije i snimci sa predavanja su javno dostupni na sajtu CircleU projekta: https://www.circle-u.eu/news/2023/online-training-on-transversal-issues-for-ecr.html.