PSSOH - otvorena panel diskusija

people using laptops

Slika: People using laptops od mohamed mahmoud hassan, https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=380056&picture=people-using-laptops, CC0 javno vlasništvo

U subotu 21.10.2023. održana je post-konferencijska PSSOH otvorena panel diskusija pod nazivom "Vendor-lock-in i značaj otvorenih infrastruktura na primeru otvorene nauke" i u saradnji sa Zajednicom otvorene nauke Srbije (eng. Open Science Community Serbia, skraćeno OSCS).

Panelisti u otvorenoj diskusiji su bili Obrad Vučkovac, upravnik biblioteke Instituta za nuklearne nauke "Vinča", Nadica Miljković, vanredna profesorka na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu (ETF) i Vladimir Otašević, softverski inženjer zaposlen u Računskom centru Univerziteta u Beogradu i student doktorskih studija na ETF-u. Moderatorka je bila bibliotekarka Milica Ševkušić iz Instituta tehničkih nauka SANU.

Snimak otvorenog panela je dostupan na YouTube-u: