Predavanje: Knjiženstvo

Knjiženstvo - Inovacija je uvek presedan

large friz portreta

Slika je preuzeta sa sajta, http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr, pristupljeno 19.03.2024.

U utorak, 26. marta, u terminu od 12:00 do 13:00 časova, prof. dr Biljana Dojčinović sa Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu je održala predavanje na temu "Knjiženstvo - Inovacija je uvek presedan".

O predavanju

Digitalna baza podataka Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i elektronski časopis Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture osnovani su u okviru projekta Ministarstva prosvete i nauke koji je trajao od 2011. do 2019. godine. Baza je razvijena uz pomoć stručnog tima sa Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, časopis je izdanje Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Od 2019. godine baza i časopis čine akademsku platformu Knjiženstvo: književnost, rod, kultura koja nastoji da očuva rezultate projekta i dalje ih razvija. Istorija nastanka baze i časopisa zanimljiva je i iz perspektive odnosa humanistike i digitalnog medija: uz prednosti od kojih je najvažnija dostupnost materijala omogućen slobodnim pristupom, postoje i problemi u očuvanju podataka, njihovoj vidljivosti i zaštiti.

Materijali

Snimak predavanja je dostupan na YouTube-u: