Poziv za NI4OS-Europe servise se uskoro zatvara!

SERBIA LOGO np

Na Nacionalnom portalu otvorene nauke Srbije objavljen je konkurs uokviru projekta NI4OS-Europe, koji finansira Evropska komisija kroz program Horizon 2020 (European research infrastructures grant agreement no. 857645), a koji omogućava istraživačima pristup NI4OS-Europe servisima. Više informacija možete pogledati na sajtu nacionalnog portala https://open.ac.rs/index.php/vesti/8-vesti/288-testirajte-ni4os-europe-servise.