Salon otvorene nauke mladih evroazijskih naučnika se održava 20-21 jula 2022!

Poster for Eurasian Young Scientists Open Science Salon

Salon otvorene nauke mladih evroazijskih naučnika (eng. Eurasian Young Scientists Open Science Salon) se održava 20. i 21. jula 2022. godine.  u organizaciji Pekinške asocijacije za međunarodnu razmenu (eng. Beijing International Exchange Association), a u saradnji sa Univerzitetskim koledžom Tunku Abdul Rahman (eng. Tunku Abdul Rahman University College), Centrom za istraživanje i inovacije "Athena" i OpenAIRE-om. Salon se održava u Kineskoj asocijaciji za nauku i tehnologiju (eng. China Association for Science and Technology).

Svi zainteresovani mogu pogledati predavače i agendu na http://www.bjexchange.cn/index/Ennews/index?id=23 ili ispod:

Program for Eurasian Young Scientists Open Science Salon