OSCS je primer dobre prakse!

firmbee com gcsNOsPEXfs unsplash

Fotografija od Firmbee.com na Unsplash-u

Zajednica otvorene nauke Srbije (OSCS) je izabrana za jedan od primera dobre RRI (od eng. Responsible Research and Innovation) prakse i predstavljena na portalu Info Hab Zapadnog Balkana (eng. Western Balkans Info Hub) koji je poznat i kao WBC-RTI.info (https://wbc-rti.info/).

Kompletan tekst o OSCS kao primeru dobre prakse na portalu Info Hab Zapadnog Balkana je dostupan na https://wbc-rti.info/object/link/22926.

Predstavnici OSCS se ovom prilikom zahvaljuju timu Info Hab Zapadnog Balkana na prilici da se OSCS predstavi kao primer dobre prakse u oblasti otvorene nauke!