Dani otvorene nauke u Srbiji!

SERBIA LOGO np

Dani otvorene nauke u Srbiji održaće se četvrti put 3. i 4. novembra 2022. godine u Naučno tehnološkom parku u Beogradu, a u organizaciji Univerziteta u Beogradu. Cilj događaja je da se istraživačima i svima koji rade u nauci prikaže šta je sve realizovano u Srbiji i regionu u protekle dve godine, kao i da se predstave buduće inicijative.

OSCS će ove godine predstaviti dr Ljiljana Lazarević, viša naučna saradnica iz Laboratorije za istraživanje individualnih razlika i Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kompletna agenda je dostupna na Nacionalnom portalu otvorene nauke u Srbiji.

Registracija je jedinstvena za sve sesije i dostupna je na https://open.ac.rs/index.php/registration-form.