Radionica o podacima i softveru otvorenog koda za otvorenu nauku

Zold Vizualis Kaosz Technologia Prezentacio 1 1024x576

Slika: https://ni4os.eu/hands-on-workshop-touching-on-data-and-open-source-software-for-open-science/

Projekat NI4OS-Europe – Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi dana 30. novembra i 1. decembra 2022. u Rektoratu Univerziteta u Beogradu i u Zagrebu (SRCE), kao i online organizuje radionicu o radu sa podacima i softverom otvorenog koda za otvorenu nauku (eng. “Hands-on workshop: Touching on Data and Open-Source Software for Open Science“).

Događaj će se odvijati na engleskom. Detalji su dostupni na https://ni4os.eu/hands-on-workshop-touching-on-data-and-open-source-software-for-open-science/.
Prijave su dostupne na https://events.ni4os.eu/event/85/.

Ova radionica je hibridni događaj koji će pružiti informacije o aktuelnim trendovima, očekivanjima i zahtevima vezanim za otvorenu nauku i otvoreni kod, ali će vas i podstaći da razvijete i razmenite ideje za podatke, usluge i softvere koje na kojima radite ili planirate da razvijete. Ona ima za cilj da pomogne oko izazova unapređenja otvorene nauke, korišćenja slobodnog i softvera otvorenog izvornog koda (FOSS) u nauci, kao i vezano za konkretne istraživačke softvere, alate i praktične pristupe.

Tokom oba dana će biti obezbeđeno osveženje i lagani ručak. Od učesnika koji će doći se očekuje da donesu laptop na kome će raditi.

Svi učesnici će dobiti Zoom link pre radionice.