Obuke za mlade istraživače Circle U. alijanse

video conference

Slika: Video Conference od M. M. Hassan https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=289426&picture=video-conference, CC0 javno vlasništvo

Circle U. alijansa organizuje seriju obuka za mlade istraživače iz oblasti otvorene nauke, dobrobiti istraživača, raznolikosti i inkluzivnosti. Univerzitet u Beogradu je član Circle U. alijanse i sve obuke su besplatne i otvorene za istraživače sa Univerziteta u Beogradu. Više na sajtu Univerziteta u Beogradu - http://bg.ac.rs/sr/vest.php?id=2094.

Osnivački tim Zajednice otvorene nauke Srbije će, u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Beogradu, održati dve radionice (12.04.2023. sa početkom u 11 časova i 27.04.2023. sa početkom u 9 časova) u okviru Circle U. projekta na temu Evropskog oblaka otvorene nauke, upravljanja istraživačkim podacima, kao i na temu licenci za istraživače. Prijave su otvorene do 07.04.2023. Više informacija i link za prijavu dostupni su na: https://www.circle-u.eu/news/2023/online-training-on-transversal-issues-for-ecr.html.