O Zajednici otvorene nauke Srbije

Zajednica otvorene nauke Srbije (OSCS, eng. Open Science Community Serbia) je osnovana sa ciljem da se promovišu dobre prakse u otvorenoj nauci i da se omogući saradnja i razmena iskustava između istraživača i bibliotekara. Inicijativa za OSCS je pokrenuta u martu 2021. godine, a osnivački sastanak je održan 2. novembra 2021.

Prijave za članstvo u OSCS koje je u potpunosti besplatno će biti uskoro otvorene, a svi zainteresovani mogu pristupiti mejling listi popunjavanjem Pristupnice.

Prva zajednica otvorene nauke (OSC, eng. Open Science Community) je osnovana 2018. godine na Univerzitetu u Utrehtu, a kasnije su ovu inicijativu usvojili i druge institucije u Holandiji i u svetu (izvor: https://inosc-starter-kit.netlify.app/docs/).