Radionica REPOPSI 2.0

REPOPSI 2.0: Projekat unapređenja tehnologije i interoperabilnosti otvorenog repozitorijuma psiholoških instrumenata

 

repopsi

U sredu, 21. juna, u terminu od 12.00 do 13.30, članovi tima REPOPSI projekta – Aleksandra Lazić, Danka Purić, Iris Žeželj i Obrad Vučkovac – u saradnji sa Zajednicom otvorene nauke Srbije (eng. Open Science Community Serbia, skraćeno OSCS), organizovali su onlajn radionicu na srpskom jeziku pod naslovom „REPOPSI 2.0: Projekat unapređenja tehnologije i interoperabilnosti otvorenog repozitorijuma psiholoških instrumenata”. Radionica je bila otvorena za sve zainteresovane preko Zoom aplikacije.

Agenda radionice

  1. O REPOPSI-ju i projektu unapređenja REPOPSI-ja

  2. Prolazak kroz novi veb-sajt Repozitorijuma

  3. O novoj interaktivnoj aplikaciji za pretragu Repozitorijuma (demonstracija)

  4. O novom onlajn obrascu za doprinošenje Repozitorijumu (demonstracija)

  5. O pilotiranju primene kontrolisanog rečnika

  6. Dalji planovi za projekat

  7. Diskusija

O radionici

REPOPSI je otvoreni repozitorijum psiholoških instrumenata, kao što su testovi, skale i upitnici, pre svega onih koji su prevedeni na srpski ili adaptirani za srpsku populaciju. REPOPSI povećava vidljivost i dostupnost ovih instrumenata i pomaže istraživačima, studentima i praktičarima da brže dođu do potrebnih materijala. REPOPSI je osnovala i održava ga Laboratorija za istraživanje individualnih razlika (LIRA) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

U aprilu 2022. smo u saradnji sa OSCS-om organizovali radionicu o tome kako je do tada REPOPSI sve mogao da se pretražuje i kako su mogli da se šalju instrumenti za njega.

Na ovoj radionici smo predstavili rezultate devetomesečnog projekta (oktobar 2022.–jul 2023.), čiji je cilj unapređenje REPOPSI-ja. Projekat „TRUST-ification and FAIR-ification of an Open Repository for Research Instruments in Psychology: REPOPSI’s Adoption of RDA Outputs” podržan je od strane EOSC Future, kroz RDA otvoreni poziv.

Glavna tehnološka unapređenja REPOPSI-ja se ogledaju u novom veb-sajtu koji je bolje prilagođen korisniku, u novoj interaktivnoj aplikaciji koja omogućava intuitivniju pretragu i pristup sadržajima Repozitorijuma i u novom onlajn obrascu za lakše slanje instrumenata za Repozitorijum.

Cilj projekta je bio i unapređenje stepena do kog REPOPSI ispunjava FAIR principe (eng. Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability). Na radionici ćemo predstaviti pilotiranje primene kontrolisanog rečnika, sa bogatijim metapodacima nego što to trenutno omogućava platforma Open Science Framework, koji treba da unapredi interoperabilnost (I) i ponovnu upotrebljivost (R) Repozitorijuma.

Materijali

REPOPSI veb-sajt: https://www.repopsi.f.bg.ac.rs/sr/

Stranica projekta na veb-sajtu RDA: https://www.rd-alliance.org/repopsi

Otvoreni materijali sa projekta: https://zenodo.org/communities/repopsi-rda/

Slajdovi su dostupni na Zenodu (https://zenodo.org/record/8071879), snimak prezentacije je dostupan na YouTube-u:

 

eu_flag_small.png

Projekat REPOPSI je finansiran od strane programa za istraživanja i inovacije Horizon 2020 Evropske unije, grant ugovor br. 101017536. [The REPOPSI project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101017536.]